மலேரியா

மலேரியா

மலேரியா ஒரு அபாயகரமான தொற்று நோய் மேலும் உயிருக்கு ஆபத்தான நோய் ஆகும். இது ஒட்டுண்ணிகளால் ஏற்படுகிறது மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அனோபிலிஸ் கொசுக்கள் கடித்தால் மக்களுக்கு பரவுகிறது. இது தடுக்கக்கூடியது மற்றும் குணப்படுத்தக்கூடியது.

மலேரியாவின் அறிகுறிகள் பொதுவாக 10-15 நாட்கள் கொசு கடித்த பிறகு தோன்றும். இலேசான அறிகுறிகள் காய்ச்சல், தலைவலி மற்றும் குளிர் ஆகும். கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில் இது வலிப்பு, கோமா அல்லது மரணத்தை ஏற்படுத்தும்.

கைக்குழந்தைகள், 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் HIV/AIDS நோயாளிகள், நோயெதிர்ப்பு இல்லாதவர்கள் மற்றும் பயணிகள் ஆகியோரே இந்த வைரஸ் பாதிப்புக்கு உட்படக்கூடிய நபர்கள் ஆவர்.  

மனித மலேரியாவில் நான்கு வகைகள் உள்ளன: பிளாஸ்மோடியம் விவாக்ஸ், பி. மலேரியா, பி. ஓவலே, பி. ஃபால்ஸிபாரம். பி. விவாக்ஸ் மேலும் பி. ஃபால்ஸிபாரம் ஆகியவை மிகவும் பொதுவான வடிவங்கள் ஆகும்.மலேரியா ஒட்டுண்ணி மனிதர்களிடமும் பெண் அனோபிலிஸ் கொசுக்களிலும் உருவாகிறது

ஒட்டுண்ணி மனித உடலில்  இருக்கும்போது, அதன் வாழ்க்கை வட்டம் வெவ்வேறு கட்டங்களில் பல வாழ்க்கை நிலைகளில் மாறுகிறது. ஒட்டுண்ணி மனித நோயெதிர்ப்பு அமைப்பை குழப்பவும், மறைக்கவும், தவறாக வழிநடத்தவும் அனுமதிக்கும் தொடர்ச்சியான உத்திகளை உருவாக்கியுள்ளது

மலேரியாவின் வாழ்க்கை வட்டம்இலங்கையில் மலேரியா

இலங்கையில் மலேரியாவின் சமீபத்திய நிலை

இலங்கை உட்பட உலகளவில் 38 நாடுகளுக்கு மலேரியா  ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதாக சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை வெப்பமண்டல நாடாக இருப்பதால், காவிகள் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு அதிக சந்தர்ப்பம்  மற்றும் அதிக பாதிப்பு உள்ளது.  கடைசியாக அறிவிக்கப்பட்ட உள்நாட்டு தொற்றுக்கள் அக்டோபர் 2012 இல் பதிவாகியுள்ளன. விரிவான மலேரியா சேவை இருந்தாலும் பொது மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களிடையே விழிப்புணர்வுயின்மை உள்ளது. எனவே காவிகளை தடுக்கும் முறைகள் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு தொடர்ந்தும்  கண்காணிக்க படவும் வேண்டும்.

படம் 1– இலங்கைக்கு 2008 – 2017 காலங்களில் வெளிநாடுகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மலேரியா நோயாளிகளின் பரவல்  

இலங்கையில் மலேரியாவின் வரலாறு

நாட்டில் 1900 களில் மலேரியா பரவலாக இருந்தது. கடந்த காலத்தில் மலேரியா ஒரு தொற்றுநோயாக இருந்தது, இது 1930 களில் உச்சத்தை எட்டி சுமார் 5.5 மில்லியன் தொற்று நோயாளர்கள்  பதிவாகியுள்ளன, 80,000 பேர் இறந்தனர். (Malaria free Sri Lanka Report). 1946 இல் DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)  அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 1960 களில் நோய் தொற்றாளர்களில்  படிப்படியாக சரிவு ஏற்பட்டது, பின்னர் நோய்பரப்பி DDTக்கு எதிர்ப்பாக மாறியது, எனவே மலத்தியோன், ACT என்பவற்றின் அறிமுகம்மூலம் மலேரியா கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது, அடுத்த ஆண்டுகளில் நோய் தொற்று வீதமும் இறப்பு வீதமும் குறை வடைந்தது.

காலநிலை, நீர்நிலை மேலும் சுற்றுச்சூழலின் பங்கு

மழைவீழ்ச்சி, நீர் ஓட்டம், வெப்பநிலை, சாரீரப்பதன் மலேரியா தொற்றில் தாக்கம்  ஏற்படுத்துகிறது. இலங்கை வெப்பமண்டல நாடாக இருப்பது நோய்பரப்பிகளுக்கு சாதகமான சூழலாகும். வறண்ட காலநிலை நிலைமைகளின் கீழ் இது அதிகமாகக் காணப்படுகிறது, எனவே இது நாட்டின் வடக்கு மற்றும் தெற்குப் பகுதிகளில் பரவலாக பரவியது. பருவகால மாற்றம்களுக்கு ஏற்ப மலேரியா அதிகரிக்கும் நிலைமை உள்ளது, இது மஹா பருவத்தில் அதிகமாக உள்ளது.

.படம் 2 – யால (ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரை) மற்றும் மகா (அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை) ஆகியவற்றின் போது மலேரியா நோய்களின் பிராந்திய பகிர்வுமலேரியா ஒழிப்பு மற்றும் மீண்டும் தோன்றுவது

இலங்கை மலேரியா இல்லாத நாடாக 2016 இல் WHO ஆல் சான்றிதழ் பெற்றது. 2018 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் மலேரியா அகற்றப்பட்டாலும், பாதிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளரிடமிருந்து  உள்ளூரில்  ஒருவர்  மலேரியாவால் பாதிக்கப்பட்டார். ஒழிக்கப்பட்ட பின்னர் தொடர்ந்து 6 ஆண்டுகளாக இலங்கையில் மலேரியாவின் உள்ளூர் பரவுதல் எதுவும் இல்லை. வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவபர்களிடம் மலேரியா தொற்று இருப்பதால் மலேரியா பதிவாகி வருவதால் மலேரியா நோயாளிகள் இலங்கையில் உள்ளன. கடந்த காலங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மலேரியா கடுமையானதல்ல என்பதால் மக்களுக்கு இது குறித்த விழிப்புணர்வு குறைவாக உள்ளது    என்பதற்கு  இது ஒரு ஆதாரம். மலேரியா ஒழிக்கப்பட்டாலும், இது இலங்கையில் மீண்டும் வளர்ந்து வரும் நோயாகக் கணக்கெடுக்கபடுகிறது.

கட்டுப்பாட்டு திட்டங்கள்

மலேரியாவின் கால அளவு மேலும் அதன் விளைவுகள், தொலைதூர பகுதிகளில் உள்ள சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஊழியர்களால் ஒழிப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் உத்திகள், சுகாதாரத்துறையின் கொள்கைகள் மற்றும் முதலீடுகள், இலங்கையில் மலேரியா இலவச அந்தஸ்தை அடைவதற்கான தொழில்நுட்பத்தின் ஆதரவு குறித்து இங்கு கவனம் செலுத்துகிறோம். மலேரியா எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தை (AMC) நிறுவுதல் மற்றும் நோயைத் தணிக்க WHO போன்ற சர்வதேச அமைப்புகளின் பங்கு ஆகியவை முன்வைக்கப்படுகின்றன.

இடர் நிர்வாகம்

இலங்கையின் சூழல், காவிகளுக்கு  இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு சாதகமாக உள்ளது. எனவே, மீண்டும் மலேரியா தொன்றுவதற்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மலேரியா தொற்றுகளை தடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள், நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும் மீண்டும் நோய் தொற்றுகள் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மலேரியாவின் வாழ்க்கை வட்டம் அவ்வட்டத்தின்  தனித்தன்மை, மலேரியா காவியங்கள்  இனப்பெருக்கம் செய்யும் சூழலுக்கு காரணமான ஒட்டுண்ணிகள் மேலும் மலேரியா ஏற்படுவதற்கான காரணிகள் சுருக்கமாக முன்வைக்கிறோம்.

பாதிப்பு

சுற்றுச்சூழல், சமூக பொருளாதார, மக்கள்தொகை, உயிரியல், கலாச்சாரம் மேலும் அரசியல் காரணிகள் மலேரியா ஆபத்துதிற்கு மேலும் பங்களிக்கின்றன. கர்ப்பிணிப் பெண்கள், 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் குறிப்பாக மலேரியாவால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக காணப்படுகின்றனர். மலேரியா தொற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு  ஒரு புவியியல் அம்சம், வீட்டுவசதி வகை, பொருளாதார செயல்பாடு மற்றும் வயது விநியோகம் போன்ற பாதகமான ஆபத்து காரணிகள் பங்கேற்றின்றனர்  பாதிப்புக்குள்ளான மதிப்பீடு தொற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் புவியியல் இருப்பிடத்தையும், பிற மக்கள்தொகை மற்றும் சமூக-பொருளாதார பண்புகளையும் கருத்திற்கொண்டு  நடத்தபடல் வேண்டும்.

மலேரியா பற்றிய ஆராய்ச்சி

காலநிலை தாக்கங்கள், மலேரியா பரவல் மீதான அதன் மாறுபாடு பற்றிய பகுப்பாய்வு குறித்த நமது கடந்த கால வெளியீடுகள், , இலங்கையின் சூழ்நிலை பிராந்திய பரவல் மேலும் பருவகாலத்தின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. காலநிலை, நீர்வளவியல், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றுடன் மலேரியாவின் பங்கு மற்றும் பாதிப்புகளுக்கு பங்களிக்கும் காரணிகள் கலந்துரையாடப்படுகின்றன.

மலேரியாவின் உலகளாவிய கண்ணோட்டம்

மலேரியாவின் உலகளாவிய நிலை

ஆபிரிக்க பிராந்தியத்தில் மலேரியா அதிகம் காணப்படுகிறது மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா, கிழக்கு மத்திய தரைக்கடல், மேற்கு பசிபிக் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளிலும் இந்த நோயால் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. உலக சுகாதார அமைப்பின் உலக மலேரியா அறிக்கை 2019 இன் படி, 2014 முதல் 2018 வரையிலான காலகட்டத்தில் புதிய தொற்றுநோய்களைக் குறைப்பதில் உலகளாவிய இலாபங்கள் ஏதும் இல்லை. ஒவ்வொரு 2 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை மலேரியா காரணமாக இறக்கிறது, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 200 மில்லியன் மலேரியா நோயாளிகள் பதிவு ஆகின்றனர், மேலும் 2018 ஆம் ஆண்டில் மலேரியாவால் பெரும்பாலானோர் இறந்தனர்

மலேரியாவின் தாக்கங்கள்

மலேரியா ஒரு கொடிய நோயாக இருந்தாலும் அதைத் தடுக்கலாம். மலேரியா சமூகத்துக்கு  பஞ்சத்தை ஏற்படுத்தியதுடன், ஆயிரக்கணக்கானவர்களைக் கொன்றும் உள்ளது மேலும்  நாடுகளின் வளர்ச்சி மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மலேரியாவின் தாக்கங்கள் இலகுவானதாகவும் கடுமையானதாகவும் இருக்கலாம். மோசமான சந்தர்ப்பங்களில் இது கருவைப் பாதிக்கிறது மற்றும் வலிப்புத்தாக்கங்கள், கோமா மற்றும் இறப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது. 

பாதிப்பு

சுகாதார நிதி நெருக்கடியில் உள்ளவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஆபத்தில் உள்ளனர்.  பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் ஆவர். சுற்றுச்சூழல், நீர்நிலை மற்றும் காலநிலை ஆகியவை ஒரு பாத்திரத்தை வகிக்கின்றன, மேலும் இந்த பிராந்தியத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு மலேரியா வருவதற்கான ஆபத்து உள்ளது.