වෙබ් අඩවිය පිළිබද

දළ විශ්ලේෂණය

COVID 19 සමඟ ඇති අත්දැකීම් පෙන්නුම් කරන්නේ සෞඛ්‍යය හා රෝග අප ජිවිත වලට කරන බලපෑම් ආකාර ගණනාවකි. කෙසේ වෙතත්, වැඩිදියුණු කළ අවබෝධය සහ ප්‍රතිචාරය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රමාණවත් වාසි සහ පර්යේෂණ හා තාක්ෂණයේ දියුණුව අප තවමත් ලබාගෙන නොමැත. COVID19, ඩෙංගු පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම සඳහා අපි වෙබ් ද්වාරයක් (disease.lk) සකස් කර ඇත්තෙමු.

ක්ෂය රෝගය සහ මැලේරියාව සහ වෙනත් රෝග සම්බන්ධයෙන් එය සන්දර්භගත කිරීම, මානව සංවේදීතාවයේ භූමිකාව, පරිසරයේ කාර්යභාරය සහ සෞඛ්‍යය හා ඒ හා සම්බන්ධ බලධාරීන්ගේ සහ ප්‍රජාවේ ප්‍රතිචාරය, සපයන ලද තොරතුරු පදනම් වී ඇත්තේ පසුගිය දශක දෙක තුළ සහ විශේෂයන්ගේ සහාය ඇතිව සිදු කරන ලද විද්‍යාව පදනම් කරගත් සම-සමාලෝචනය කරන ලද ව්‍යාපෘති මතය

අරමුණු

අපගේ දායකත්වයන්:

  • රෝග පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක්
  • කොවිඩ් 19, ඩෙංගු, මැලේරියාව සහ ක්ෂය රෝගය පිළිබඳ ගැඹුරු තොරතුරු
  • රෝගවලට ගොදුරු වීමේ හැකියාව සහ නිරාවරණය වීමේ ලක්ෂණ සහ අධීක්ෂණය
  • දේශගුණය, ජල විද්‍යාව සහ පරිසරය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම්
  • සෞඛ්‍ය හා රෝග කළමනාකරණය.

රෝග සහ රෝගාබාධ සඳහා අවදානම් තක්සේරු කිරීම සඳහා බහු අංශ දත්ත, අධීක්ෂණ හා පුරෝකථන මෙවලම්, දත්ත සමුදා කළමනාකරණය සහ විශ්ලේෂණ පද්ධතිය භාවිතා කිරීම අපි නිරූපණය කරමු.

ප්‍රේක්ෂකයින්

මෙම තොරතුරු පාසල් සිසුන්, අවදානමට ලක්විය හැකි ජනගහනය, උපාධි අපේක්ෂකයින්, විද්‍යාඥයන්, සෞඛ්‍ය අංශයේ සේවකයින් සහ ප්‍රජා කණ්ඩායම්වල පරිශීලකයින් ගණනාවක් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත.

දැනුම හා දැනුවත්භාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, සූදානම සහ අවදානම් කළමනාකරණයට සහාය වීමට සහ සෞඛ්‍යය අපේක්ෂා කරන හැසිරීම් ඇතුළුව අවම කිරීම හා අනුවර්තනය වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අපි උත්සාහ කරමු.