Sri Lanka
health care system

இலங்கையின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு திட்டங்கள், அரசாங்க சுகாதார அமைப்பின் கீழ் நாடு முழுவதும் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது, இது உலகளாவிய சுகாதாரப் பாதுகாப்பினை வழங்குவதற்கான சிறந்த அடிப்படையை உருவாக்கியுள்ளது. சுதேசிய மருத்துவ முறையை கொண்டுள்ள இலங்கை, பிராந்தியநாடுகளின் சராசரியை விட அதிக ஆயுளட எதிர்பார்க்ககையையும், குறைவான தாய் மற்றும் சேய் இறப்பு விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளது.

இலங்கைசுகாதாரத்துறை : வரலாற்றுபின்னணி

இலங்கையின் பண்டைய மன்னர்களுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு சுகாதார வசதி ஏற்படுத்தி தருவது ஒரு முக்கியமான செயற்பாடாக இருந்துள்ளது. இக்காலத்தில் மருத்துவமனைகள், சுற்றுச்சூழல் துப்புரவு மற்றும் இவற்றுடன் தொடர்புடைய சேவைகளின் அமைப்பு பண்டைய நாளேடுகளில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளது. 

1505 இல் இலங்கையை காலனித்துவப்படுத்திய போர்த்துகீசர்கள் முதன்முதலில் மேற்கத்திய பாணியிலான மருத்துவ சேவையை தீவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினர். பின்னர் டச்சுக்காரர்கள் கடலோர மாகாணங்களில் ஒரு சில மருத்துவமனைகளை நிறுவினர், அவை அவர்களது மேற்பார்வையின் கீழ் செயற்பட்டு வந்தன. ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கத்திய மருத்துவ பராமரிப்பு முறையை தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி, சுதேசிய மட்டத்தில் சுகாதார சேவையை வழங்கும் நோக்கில இராணுவ மற்றும் தோட்டப்புற சுகாதார சேவையை நிறுவினர். 1859 ஆம் ஆண்டில், சிவில் மருத்துவத் துறை சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மற்றும் தொற்று நோய்களைத் தடுப்பதற்கு பொறுப்பாக செயற்பட நிறுவப்பட்டது. மேலும் 1915 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் சிவில் மருத்துவத் துறைக்காக சுகாதாரக் கிளைகள் நிறுவப்பட்டது.

1926 ஆம் ஆண்டில் சமூக மட்டத்தில் சுகாதார சேவைகளை வழங்கும் நோக்கில் களுத்துறையில் ‘சுகாதார பிரிவு’ நிறுவப்பட்டது. இது நாட்டின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு முறையின் வளர்ச்சியில் ஒரு மைல்க்கல்லாக கருதப்படுகின்றதுடன், ஆரம்ப சுகாதார சேவைகளில் இன்றும் கூட முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் பல அம்சங்களை கொண்டமைந்ததுள்ளது.

 The service exhibited many of the features that, even today, are considered important in the provision of primary health care services. During the next few decades, health units were established throughout the island, the functions of which were clearly identified and included the development of staff training programmes for the health units. Although they have undergone modifications since their inception, even today this system of health units constitutes the mainstay of the primary health services of the country.

இலங்கையில் நடைமுறை சுகாதார சேவை விநியோக அமைப்பு

இலங்கையின் சுகாதார அமைப்பு முறையானது, அலோபதிக் (Allopathic), ஆயுர்வேத, யுனானி மற்றும் பல்வேறு மருத்துவ முறைகளின் கலவையால் வளமாக உள்ளது. இந்த அமைப்புகளில் அலோபதிக் மருத்துவம் (Allopathic) ஆதிக்கம் செலுத்திவந்ததுள்ளதுடன்; மக்களின் பெரும்பான்மையான சுகாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தும் வருகின்றது. பல நாடுகளைப் போலவே இலங்கை சுகாதார முறையும் அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஆகிய இரண்டையும் கொண்டுள்ளது. சுகாதார அமைச்சகம் மற்றும் மாகாண சுகாதார சேவைகள் என்பன பலவிதமான ஊக்குவிப்பு, தடுப்பு, நோய் குணப்படுத்தல்; மற்றும் புணர்வாழ்வு சுகாதார முதலான சேவைகளை வழங்குகின்றன. இதன்படி, இலங்கையில் சுகாதார நிறுவனங்கள் விரிவான வலையமைப்பினை கொண்டுள்ளது எனலாம்.

பிரசவ நேரத்தில் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் இலவச சுகாதார வேவை மற்றும் இந்த கொள்கையை பராமரிப்பது இலங்கையின் தொடர்ந்து வந்த அரசாங்கங்களின் உறுதிப்பாடாக அமைந்து வருகின்றது.

இலங்கையின் சுகாதார அமைப்பு பல ஆண்டுகளாக அதிகளவிலான மாற்றங்களைக் கண்டுவருவதுடன் பெரும்பாலும் தொற்றுநோய்கள் பரவிக் கொண்டிருந்த காலத்திலும், தொற்று முகாமைத்துவம் ஒரு முக்கிய அம்சமாகவும் அமைந்து வந்துள்ளது. இலங்கையில் தொற்று நோய்களை அடையாளம் காணல் மற்றும் அடிப்படை சுகாதார கட்டமைப்பில் அபிவிருத்தியை மேற்கொள்வது தற்போதைய சுகாதார தேவைப்பாடாக அமைந்துள்ளது.

சிறப்பு பராமரிப்பு குழுக்கள்

இலங்கையில் சுகாதார சேவைகளுக்கான சிறப்புத் தேவைகளுடன் பல குழுக்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. தோட்டத் துறையில் பணிபுரிபவர்கள், வேறு பல தொழில் குழுக்கள் மற்றும் உள்நாட்டு மோதல்களின் மூலம் இடம்பெயர்ந்து ஊனமுற்றோர் ஆகியோர் இதில் அடங்குவர். அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள் (NGO) மற்றும் பல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் நேரடி சுகாதார சேவையை வழங்குவதிலும் சுகாதாரம், உடல்நலம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக பங்கேற்கின்றன.

சுகாதார அமைப்புமுறை

சுகாதார அமைப்பு வரையறுக்கப்பட்ட புவியியல் பகுதியில் உள்ள அனைத்து முகவர் நிலையங்கள், உட்கட்டுமான வசதிகள் மற்றும் சுகாதார வழங்குநர்கள் அனைவரையும் உள்ளடக்கியது. இலங்கையில், சுகாதார முறையை வெவ்வேறு நிலைகளில் பிரிக்கலாம்

  • முதன்மை நிலை பராமரிப்பு
  • இரண்டாம் நிலை பராமரிப்பு
  • மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு

முதன்மை நிலை பராமரிப்பு என்பது ஒவ்வொரு நபரினதும் பொதுவாக சுகாதார அமைப்புடன் உள்நுழைவதுடன் தொடர்புடையது. இது முக்கியமாக ஆரம்ப நோய்நிலைமைகளை கண்டறிதல் மற்றும் நோயைத் தடுப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். மேலும், வழக்கமான ஸ்கிரீனிங் மற்றும் பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் ஆகியவற்றைப் பின்தொடர்வதும் இதில் அடங்கும். அவை வீட்டிலோ அல்லது வெளி நோயாளர் தொகுதி அடிப்படையிலோ நிர்வகிக்கப்படலாம். இங்கு சுகாதார சேவை வழங்கனர்களாக சமூக சுகாதார மையங்கள் ஆழுர், கிளினிக்குகள், மருத்துவமனை (OPD), தொழில்துறை சுகாதார அலகுகள் மற்றும் பள்ளி சுகாதார அலகுகள் போன்றவை உள்ளன. மேலம் இவை எளிதில் அணுகக்கூடிய, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, மலிவான சுகாதார பராமரிப்பாகவுடம் உள்ளது.

இரண்டாம் நிலை அல்லது கடுமையான பராமரிப்பு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான நோய் அல்லது நோயியலைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சையளிப்பதற்கான தீவிரமான மற்றும் விரிவான நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கிய அவசர சிகிச்சை மற்றும் சிக்கலான பராமரிப்புடன் தொடர்புடையது. இரண்டாம் நிலை கவனிப்புக்கான வழங்குநர் குழுக்களில் கடுமையான மற்றும் நீண்ட கால நோய் பராமரிப்பு குழுவினர், மருத்துவமனைகள் மற்றும் அவற்றின் ஊழியர்கள் என்போர் உள்ளடங்குகின்றனர்.

மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு என்பது சிக்கலான அல்லது சிக்கலான சுகாதாரத் தேவைகளைக் கொண்ட தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் சிகிச்சைக்கான உயர் தொழில்நுட்ப சேவைகளை உள்ளடக்கியது. மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மருத்துவப் பகுதியில் நிபுணர்களாக இருக்கும் சுகாதார வல்லுநர்கள் மற்றும் அத்தகைய சிறப்பு நிறுவனங்களில் பணியாற்ற தகுதியுடையவர்கள், மனநல மருத்துவமனைகள் மற்றும் கிளினிக்குகள், நாட்பட்ட நோய் மையங்கள் மற்றும் பொது மருத்துவமனைகளின் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த அலகுகள், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவு முதலான அலகுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

சுகாதார கொள்கைகளின் மற்றும் அமைப்புகள்

உலகளாவிய சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைய எமது நாடு உறுதிபூண்டுள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டில், அரசாங்கம் விஷன் 2025 ஐ அறிமுகப்படுத்தியது, இது நாட்டை மிகவும் போட்டித்தன்மையடையச் செய்வதற்கும், அனைத்து இலங்கையர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்துவதற்குமான முன்னுரிமை சீர்திருத்தங்களை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. மாகாணங்களில் சமமற்ற சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சியையும், விரைவாக வயதான மக்களின் சுகாதார தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இது அங்கீகரித்தது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளின் சாதனைகளை விரைவுபடுத்துவதற்கும், மக்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதி செய்வதில் பல துறை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கும் 2017 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க இலங்கை நிலையான அபிவிருத்தி சட்டத்தை அரசாங்கம் நிறைவேற்றியது. 

இலங்கை தேசிய சுகாதாரக் கொள்கை – 2016 – 2025, மக்களை மையமாகக் கொண்ட பராமரிப்பு, சமபங்கு, சேவைகளின் தரம் மற்றும் நிதிப் பாதுகாப்பு ஆகிய கொள்கைகளால் வழிநடத்தப்படும் “பொருளாதார, சமூக, மன மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான தேசத்தை” கட்டியெழுப்புவதற்கு கருதுகிறது.

பாரம்பரிய வழங்குநர்கள் உட்பட மாநில சுகாதார நிறுவனங்களின் வலைப்பின்னலால் வழங்கப்படும் இலவச சுகாதாரப் பாதுகாப்பின் கொள்கையானது, மக்களின் சுகாதார நிலையை மேம்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது. பொதுத்துறையானது 95% உள்ளக நோயாளிகளின் பராமரிப்பையும், 50% வெளி நோயாளிகளின் பராமரிப்பையும் வழங்குகிறது. தீவு முழுவதும் 344 சுகாதார அலகுகள், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மையங்கள் மற்றும் நான்கு பெண்கள் சிகிச்சை நிலையங்கள் மூலம் ஒரு விரிவான நோய்தடுப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சேவைகள் வழங்கப்படுகிறது.  எதிர்காலத்தில் PHC மறுசீரமைப்பு மூலம் பொது சுகாதார அமைப்பை வலுப்படுத்துவது, அதன் சுகாதார மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு முறைகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் உயர் தரத்திலான ஒரு தேசிய மூலோபாய அணுகுமுறையை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை இலங்கை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

சுகாதார கூட்டமைப்பில் சர்வதேச அமைப்புகளின் பங்கு

இலங்கையில் சுகாதாரத் துறையில் ஏராளமான பங்காளர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். WHO அதன் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவதில் WHO, பிற அரசு நிறுவனங்கள், ஐ.நா. முகவர் நிறுவனங்கள், மேம்பாட்டு பங்காளிகள் மற்றும் தனியார் துறை, கல்வியாளர்கள் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் மற்றும் பங்காளிகள் முதலிய அமைப்புக்க்ள இவ்வண்ணம் செயற்படுகின்றன. மேலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிலையான அபிவிருத்தி கட்டமைப்பின் வழிகாட்டுதலால் 2018-2022.

WHO உட்பட 23 ஐ.நா சார் அமைப்புக்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துடன் நெருக்கமாக செயற்பட்டு வருகின்றது. உலக, பிராந்திய மற்றும் தேசிய மட்டங்களில் ஒரு-உலக சுகாதார அமைப்பு ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப ஆதரவைப் வழங்கிவரகின்றது. உள்நாட்டுப் போரைத் தொடர்ந்து நல்லிணக்க முயற்சிகளை ஆதரிப்பதற்காக, அமைதிக் கட்டமைப்பின் முன்னுரிமைத் திட்டத்தின் (PPP) கீழ் சமூக அடிப்படையிலான மனோ-சமூக ஆதரவு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் ஐ.நா, ஆழுர் மற்றும் உள்ளூர் அமைப்புகளுடன் றுர்ழு உலக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி என்பன சுகாதார மேம்பாட்டு திட்டங்களிற்கு பங்காளிப்பு செய்து வருகின்றன.

மேற்பார்வைக் குழுவின் துணைத் தலைவராகவும், நாட்டு ஒருங்கிணைப்பு பொறிமுறையின் (சி.சி.எம்) சர்வதேச பங்காளிகளின் பிரதிநிதியாகவும் செயற்படும் இலங்கைக்கு, எயிட்ஸ், காசநோய் மற்றும் மலேரியாவை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு உலகளாவிய நிதியத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப உதவிகளை WHO தொடர்ந்து வழங்குகிறது.

உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தொடர்பான மேம்பாட்டிற்கும் WHO பங்களிப்பு  செய்துவருகின்றது. தென்கிழக்கு ஆசியா பிராந்திய சுகாதார அவசர நிதியம் (South-East Asia Regional Health Emergency Fund), USAID, ஐ.நா. மத்திய அவசரநிலை பதில் நிதியம் (UN Central Emergency Response Fund) மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் DFAT ஆகிய திட்டங்கள் மூலமும் WHO பங்களிப்பு வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு மற்றும் டெங்கு கட்டுப்பாட்டுக்கு பதிலளிக்கும் நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த இலங்கைக்கு ஆதரவு அளித்து வருகின்றது.

சுகாதார பராமரிப்பு முதலீடுகள்

இலங்கையில் சுகாதார அமைப்பு ஒரு வரி நிதியளிக்கப்பட்ட, பொதுவில் நிர்வகிக்கப்படும் அமைப்பொன்றாக இருந்தாலும், நிதி மற்றும் சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதில் தனியார் துறையின் பங்கிற்கு அதிக அங்கீகாரம் உள்ளது. தேசிய சுகாதார முறையை வடிவமைக்கும் அதே வேளையில், இலங்கை நலன்புரி அரசு என்று கருதி வழிநடத்தப்பட்டது. சுகாதாரத் துறையில் நாட்டின் அனைத்து சாதனைகளுக்கும் 1940 களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நலன்புரி அரசு அணுகுமுறையே பிரதான காரணமாக இருக்கலாம்.

 இந்த அணுகுமுறை சுகாதாரம், கல்வி, ஊட்டச்சத்து மற்றும் சமூக சேவைகள் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. நலன்புரி அரசு மாதிரியில் சமூக, சுகாதார பாதுகாப்புக்கான ஒரு மூலோபாயத்தை உருவாக்குவதே அடிப்படை நோக்காக இருந்தது. இந்த நோக்கத்திற்காக, உயர்வான சமூக சுகாதார பாதுகாப்பு தேசிய நிகழ்ச்சி நிரல் மற்றும் அடுத்த 4 – 5 ஆண்டுகளுக்கான சமூக சுகாதார பாதுகாப்பு முன்னுரிமைகள் அடையாளம் காணல் என்பன அவசியமானதாக அமைந்திருந்தது. இந்த முன்னுரிமைகள் பின்னர் வரவுசெலவுதிட்டங்களுடன் இணைத்து கொள்ளபட்டன.

நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகள்

நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகள் யாவை?

உலகளாவிய இலக்குகள் என்றும் அழைக்கப்படும் நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் (SDGs) ஐக்கிய நாடுகளின் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளால் 2015 ஆம் ஆண்டில் வறுமையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கும், புவியை பாதுகாப்பதற்கும், 2030 க்குள் அனைத்து மக்கள் அமைதியையும் செழிப்பையும் அனுபவிப்பதை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைக்கான உலகளாவிய அமைப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.

இலக்கு 3: நல் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு

எங்கள் இலக்குகள்

இலக்கு 3. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை உறுதிசெய்து, எல்லா வயதினருக்கும், அனைவருக்கும் நல்வாழ்வை ஊக்குவித்;தல்,

3.1.       2030 ஆம் ஆண்டளவில், உலகளாவிய தாய் இறப்பு விகிதத்தை 100,000 நேரடி பிறப்புகளுக்கு 70 எனும்; அளவிற்கு குறைத்தல்,

3.2. 2030 ஆம் ஆண்டளவில், புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்புகளைத் தடுக்கவும், அனைத்து நாடுகளும் பிறந்த குழந்தைகளின் இறப்பை 1,000 நேரடிப் பிறப்புகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 12 ஆகவும், 5 வயதிற்குட்பட்ட இறப்புகளை 1,000 க்கு 25 ஆகவும் குறைத்தல்,

3.3. 2030 ஆண்டளவில், எய்ட்ஸ், காசநோய், மலேரியா மற்றும் புறக்கணிக்கப்பட்ட வெப்பமண்டல நோய்கள் மற்றும் ஹெபடைடிஸ், நீரினால் பரவும் நோய்கள் மற்றும் பிற் தொற்றுநோய்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வருதல்.

3.4. 2030 ஆண்டளவில், தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சையின் மூலம் தொற்றுநோயற்ற நோய்களிலிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு முன்கூட்டிய இறப்பைக் குறைத்து மன ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல்

3.5. போதைப்பொருள் மற்றும் மதுவகைகள் உள்ளிட்ட தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களின் பயன்பாடுகளை தடுத்தல் மற்றும் சிகிச்சையை பலப்படுத்துதல்,

3.4. 2020 ஆண்டளவில், சாலை போக்குவரத்து விபத்துக்களில் உலகளாவிய இறப்புகள் மற்றும் காயங்களின் எண்ணிக்கையை பாதியாக குறைத்தல்,

3.7. 2030 ஆண்டளவில், குடும்பக் கட்டுப்பாடு, தகவல் மற்றும் கல்வி, மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை தேசிய உத்திகள் மற்றும் திட்டங்களுடன் ஒருங்கிணைத்தல் உள்ளிட்ட பாலியல் மற்றும் இனப்பெருக்க சுகாதார பராமரிப்பு சேவைகளுக்கான உலகளாவிய அணுகலை உறுதிசெய்தல்,

3.8. நிதி ஆபத்து பாதுகாப்பு, தரமான அத்தியாவசிய சுகாதார பராமரிப்பு சேவைகளுக்கான அணுகல் மற்றும் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான, பயனுள்ள, தரமான மற்றும் மலிவு விலையில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் உள்ளிட்ட உலகளாவிய சுகாதார பாதுகாப்பினை பெற்றுத்தரல்,

3.9. 2030 ஆண்டளவில், அபாயகரமான இரசாயனங்கள் மற்றும் காற்று, நீர் மற்றும் மண் மாசுபாடு மற்றும் சூழல் மாசுபாடு ஆகியவற்றின் மூலமான இறப்பு மற்றும் நோய்களின் எண்ணிக்கையை கணிசமாகக் குறைத்தல்,

3.a. அனைத்து நாடுகளிலும் புகையிலை கட்டுப்பாடு குறித்த உலக சுகாதார அமைப்பு கட்டமைப்பின் மாநாட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதை வலுப்படுத்துதல்

3.b. வளர்முக நாடுகள் மலிவான மற்றும் அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளை அணுகுவதற்கு வழிசெய்தல், தொற்றுநோய்கள் மற்றும் மருந்துகள் அல்லாத நோய்களுக்கான தடுப்பூசிகள் மற்றும் மருந்துகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கு உதவுதல், இது வுசுஐPளு ஒப்பந்தம் மற்றும் பொது சுகாதாரம் குறித்த தோஹா பிரகடனத்திற்கு இணங்க, பொது சுகாதாரத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை தொடர்பான அறிவுசார் சொத்துரிமைகளின் வர்த்தக தொடர்பான அம்சங்களுக்கான ஒப்பந்தத்தில் உள்ள விதிகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்தி வளரும் நாடுகளின் உரிமையான, அனைவருக்கும் மருந்துகளுக்கான அணுகலை வழங்குதல்,

3.c. வளர்மக நாடுகளில், குறிப்பாக அபிவிருத்தி குறைந்த நாடுகள் மற்றும் சிறிய தீவுகளின் வளரும் மாநிலங்களில் சுகாதார நிதியுதவி, சுகாதாரப் பணியாளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு, மேம்பாடு, பயிற்சி மற்றும் தக்கவைத்தல் ஆகியவற்றை கணிசமாக அதிகரித்தல்,

3.d. அனைத்து நாடுகளினது, குறிப்பாக வளரும் நாடுகளில், முன் எச்சரிக்கை, இடர் குறைப்பு மற்றும் தேசத்தை நிர்வகிப்பதற்கான திறனை பலப்படுத்துதல்.

தற்போதையநிலைமற்றும்போக்குகள்;

குறைந்த தாய்-சேய் இறப்பு மற்றும் உயர்ந்த ஆயுட்காலம் போன்ற இலக்குகளை அடைவதற்கு இலங்கையின் சுகாதார அமைப்பு முயற்சிக்கின்றது. எவ்வாறாயினும், தொற்றுநோயற்ற நோய்களின் விரைவான அதிகரிப்பு மற்றும் வயதான மக்கள்தொகையின் விரைவான அதிகரிப்பு வீதம் மற்றும் நோய்களின் வடிவங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகியவை நாட்டின் சுகாதாரத் தேவைகளை சவாலுக்குள்ளாக்கியுள்ளன. இலங்கை இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் ளுனுபுள (இலக்கு 3.1) இன் கீழ் தாய் இறப்பு விகிதத்தில் உலகளாவிய தரத்தை அடைந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையின் தாய் இறப்பு விகிதம் 100,000 நேரடி பிறப்புகளுக்கு 33.7 ஆக இருந்தது, இது SDG இலக்கு நேரடி பிறப்புகளுக்கு 70 என்ற இலக்கை விடக் குறைவாக உள்ளது. கூடுதலாக, ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட இறப்பு விகிதம் மற்றும் பிறந்த குழந்தை இறப்பு விகிதங்கள் முறையே 100,000 நேரடி பிறப்புகளுக்கு 10 மற்றும் 5.8 ஆகும். இந்த இறப்பு விகிதங்கள் SDGs களின் கீழ் உள்ள இலக்கை விடவும் குறைவாக உள்ளன (இலக்கு 3.2).

மலேரியா மற்றும் காசநோய்  போன்ற சில தொற்று நோய்களை (இலக்கு 3.3) தணிப்பது தொடர்பாக இலங்கையின் நிலை செயல்திறன் வாய்ந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணமாக, 2016 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) இலங்கையை மலேரியா இல்லாத நாடு என்று சான்றளித்தது. தென்கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் 100,000 மக்கள்தொகையில் 37 உடன் ஒப்பிடும்போது 2015 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் காசநோய் பாதிப்பு விகிதம் 100,000 மக்கள் தொகையில் 65 ஆக இருந்தது, இறப்பு விகிதம் 100,000 மக்கள்தொகைக்கு 5.6 ஆக இருந்தது.

இருப்பினும், டெங்கு போன்ற பிற தொற்று நோய்களில் அதிக கவனம் தேவைப்படுகின்றது. 2015 ஆம் ஆண்டில் 100,000 மக்கள்தொகையில் 142 டெங்கு நோய்ப்பதிவுகள் 2016 ஆம் ஆண்டில் 100,000 மக்கள்தொகையில் 260 டெங்கு நோய்ப்பதிவுகளாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், மக்கள்தொகை மற்றும் சுகாதார கணக்கெடுப்பு (WHO) 2016, 33% பெண்களுக்கு மட்டுமே எச்.ஐ.வி எயிட்ஸ் பற்றிய விரிவான அறிவு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. இலங்கையின் எச்.ஐ.வி பாதிப்பு 1% க்கும் குறைவாக இருந்தாலும், 2009 ஆம் ஆண்டில் 95 ஆக இருந்த எச்.ஐ.வி நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 2017 ல் 285 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

உண்மையில், 1987 ஆம் ஆண்டு எச்.ஐ.வி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இலங்கையில் அடையாளம் கண்டதில் இருந்து இது ஒரு வருடத்தில் பதிவான மிக உயர்ந்த எண்ணிக்கை இதுவாகும். அதேபோலவே சாலை விபத்துக்கள் (இலக்கு 3.6) காரணமாக ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் இறப்புக்களும், விகிதங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. சாலைவிபத்துகளின் தினசரி இறப்புகளின் சராசரி எண்ணிக்கை 2014 இல் 6.6 ஆக இருந்து 2015 இல் 7.5 ஆக உயர்ந்துள்ளது என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் மொத்த சுகாதார செலவினங்களில் பாதிக்கும் மேலானது தனியார் செலவினங்களாகும்.

ஆதாரம்: நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அமுல்படுத்துவதற்கான நிலை குறித்த தன்னார்வ தேசிய ஆய்வு, இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு. ஜூன் 2018