தொடர்பு கொள்ள

முகவரி:

c / o பராமரிப்பு அலுவலகம் மகாவேலி ஹெட்வொர்க்ஸ் பிரிவு, திகானா கிராமம், ராஜாவெல்லா, இலங்கை.

எங்களை அழைக்கவும் :

081 237 6746

மின்னஞ்சல்:

info@disease.lk

எங்களை பின்தொடரவும்