கட்டுப்பாட்டு திட்டங்கள்

கட்டுப்பாட்டு திட்டங்கள்

நுளம்புகள்; இனப்பெருக்கம் செய்யும் தளங்களை அகற்ற சமூக ஈடுபாடும், துறை சார்ந்த ஒத்துழைப்பும் மிக முக்கியமானது. டெங்கு கட்டுப்பாட்டு திட்டம் DF/DHF தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கு பாரிய முதலீடுகளுடன் அதிக முயற்சி எடுத்தாலும் கூட, கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக அதிகரித்து வரும் நோய்; நிலைமைகளால் மோசமடைந்தும் வருகிறது.

இலங்கையில் தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டு திட்டம் 1998 களின் ஆரம்பத்தில் அமைக்கப்பட்டது, இருப்பினும் 2000 களில் இருந்து பதிவான டெங்கு நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை 10 மடங்கினால் அதிகரித்துள்ளதுடன், டெங்கு கட்டுப்பாட்டுக்கான மொத்த செலவு 2012 இல் கொழும்பு மாவட்டத்தில் 3.45 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாகவும் உயர்ந்துள்ளது (தனிநபர் 1.50 அமெரிக்க டாலர்) (தலகலா மற்றும் பலர்., 2016). நுளம்புகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்களை அகற்றுவது டெங்குவைக் கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கியமாகும். அபேயவிக்ரம மற்றும் பலர் (2013) இலங்கையில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டங்களில் ஒன்றான கம்பஹாவில் டெங்கு கட்டுப்பாட்டுக்காக சமூக அணிதிரட்டல் மற்றும் வீட்டு கழிவு மேலாண்மை குறித்து ஆய்வு செய்தனர். இவரது ஆய்வின் முடிவுகள் ADS லாவாக்கள் மற்றும் பியூபாக்களில் குறைவு இருப்பதைக் கண்டறிந்தன.

மேலும், தீவில் DF/DHF ஐ கட்டுப்படுத்த உள்ளூர் அரசாங்க அமைப்புக்கள் மற்றும் சமூகங்களின் ஈடுபாடும், பள்ளி குழந்தைகளுக்கான விழிப்புணர்வு திட்டங்களும், துப்புரவு பிரச்சாரங்களும் அவசியமாகின்றது (சிறிசேன மற்றும் நூர்தீன், 2014 அபேவிக்ரம மற்றும் பலர்., 2013). அதேபோல், இலங்கை நுளம்பு  மற்றும் நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கு இரசாயன தெளிப்பு வெற்றிகரமாக இல்லை. எனவே, சூழலியல் மற்றும் தொற்றுநோயியல் பற்றிய சமூக அறிவை செயல்படுத்துவது மிக முக்கியமானது. நுளம்பு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்களை நீக்குதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தூய்மைப்படுத்தல் (யசுவோகா மற்றும் பலர், 2006) ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு நேர்மறையான தொடர்பு காணப்பட்டது. இதைதவிர, இலங்கையில் 25 மாவட்டங்களும் காலநிலை காரணிகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்படாத இலங்கையில் இடஞ்சார்ந்த – தற்காலிக விநியோகத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது, இதன் விளைவாக டெங்கு மீதான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு காலநிலை அல்லாத காரணிகளும் கவனிக்கப்பட வேண்டும் (சன் மற்றும் பலர் ., 2017).

முன் எச்சரிக்கை அமைப்புகள்

தற்போது, DF/ DHF பரிமாற்றத்தின் ஆரம்ப எச்சரிக்கை தொற்றுநோயியல் மற்றும் பூச்சியியல் தரவுகளை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாக எச்சரிக்கையை அளிக்கும். வானிலை மற்றும் காலநிலை அவதானிப்புகள் மற்றும் கணிப்புகள் இணைக்கப்பட்டால், கணிப்புகளின் திறனும், முன்னணி நேரமும் 2-3 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படலாம். இது கொள்கைவகுப்பாளர்கள், நோய் கட்டுப்பாட்டாளர்களைத் தூண்டுவதுடன் சமூக எச்சரிக்கையை அதிகரிக்கும்;.

Early warningSchematic of Proposed Early Warning System
முன்மொழியப்பட்ட ஆரம்ப எச்சரிக்கை அமைப்பின் ஆரம்ப எச்சரிக்கை திட்டம் (Source: National Research Council, 1998).