எங்களை தொடர்பு கொள்ள

முகவரி:

பராமரிப்பு அலுவலகம் மகாவேலி ஹெட்வொர்க்ஸ் பிரிவு, டீகனா, ராஜவெல்லா, இலங்கை.

தொலைபேசிகள்:

081 237 6746

மின்னஞ்சல்:

info@disease.lk

சமூக ஊடகம்: