ක්ෂය රෝගය

ක්ෂය රෝගය සාමාන්‍යයෙන් පෙනහළු වලට බලපාන බෝවන රෝගයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂය රෝගය

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් වාර්ෂික ක්ෂය රෝගය – 2012 සිට 2019 දක්වා

Districtwise_Annual_TB_2012_2019

සාරාංශය

 ක්ෂය රෝගය (ක්ෂය රෝගය) යනු මයිකොබැක්ටීරියම් ක්ෂය රෝගය නිසා ඇති වන බෝවන රෝගයකි. වර්තමානයේ ක්ෂය රෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ ආවේණික වන අතර සාපේක්ෂව අඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් සිටී. උෂ්ණත්වය හා සුළං වේගය වැඩිවීමත් සමඟ ක්ෂය රෝගය වැඩි වන බව නිරීක්ෂණය කෙරේ. සඳහා ජාතික වැඩසටහන ක්ෂය රෝග පාලනය & amp; පපුවේ රෝග (NPTCCD) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂය රෝගය පාලනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන මධ්‍යම සංවිධානයයි.

හැදින්වීම

ක්ෂය රෝගය ( TB) යනු වාතයෙන් බෝවන මයිකොබැක්ටීරියම් ක්ෂය රෝගය නිසා ඇතිවන රෝගී තත්තවයකි. මෙම රෝගය පැතිරීම සිදුවන්නේ යම් ප්‍රභවයක් (රෝගී  පුද්ගලයෙකු ) විසින් මුදා හරින බෝවන අංශු නිරෝගී  පුද්ගලයෙකු විසින් ආශ්වාස කරන විට ය. ක්ෂය රෝගය සාමාන්‍යයෙන් පෙනහළු වලට බලපාන නමුත්, එයින්  මොළය, වකුගඩු , කොඳු ඇට පෙළ වැනි ශරීරයේ අනෙකුත් කොටස් වලටද බලපෑම් එල්ල කර හැකිය.  

එන්නත්කරණය මගින් මෙම රෝගය වැළැක්විය හැකි රෝගයක් වුවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ගෝලීය වශයෙන් සැලකිය යුතු ක්ෂය රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වේ.

ශරීරයේ ව්‍යුහ හා විද්‍යාත්මක ස්ථානය මත පදනම්ව ක්ෂය රෝගය වර්ගීකරණය කිරීම

 • පුප්එුසීය ක්ෂය රෝගය (PTB)

ඕනෑම බැක්ටීරියාවක්  විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරන ලද හෝ සායනිකව රෝග විනිශ්චය කරන ලද ශරීරයේ වෙනත් අවයව සම්බන්ධ වීමක් සහිතව හෝ රහිතව පෙනහළු මෘදුස්තර  හෝ ශ්වාස නාලිකා  සම්බන්ධ ක්ෂය රෝගය.

 • අතිරේක පුප්එුසීය ක්ෂය රෝගය (EPTB)

ඕනෑම බැක්ටීරියාවක්  විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරන ලද හෝ සායනිකව රෝග විනිශ්චය කරන ලද, පෙනහළු මෘදුස්තර  හෝ ශ්වාස නාලිකා  හැර වෙනත් අවයව සම්බන්ධ වන ක්ෂය රෝගය.

උදා. ප්ලූරා, වසා ගැටිති, උදරය, ජන්‍ය මූතරෙන්ද්‍රිය කාර්ෂය, සම, අස්ථි සහ සන්ධි, මෙනින්ජස්.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂය රෝගයේ මෑත තත්වය

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඇස්තමේන්තු අනුව (ගෝලීය වාර්තාව 2018) මිලියන 21 ක ජනගහනයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාව, සාපේක්ෂව ක්ෂය රෝගය සඳහා අඩු අවදානමක් සහිත රටක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ජනගහනයෙන් 64 / 100,000 ක්ෂය රෝගය ඇති බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර ඇස්තමේන්තුගත එම්ඩීආර් ක්ෂය රෝගය 0.42 /100,000 ක් වේ. ජනගහනයෙන් 3.2 / 100,000 ක් වන ක්ෂය රෝගය හැරුණු විට එච්.අයි.වී / ක්ෂය රෝගය 0.23 / 100,000 ක් වේ. 2017 දී වාර්තා වූ ක්ෂය රෝගය 47 / 100,000 ක් වූ අතර එය දැනුම් දීමේ දී 3000 ත් 4000 ත් අතර සමස්ත පරතරයක් ඇති කරයි. 2018 දී ශ්‍රී ලංකාව විසින් සියලුම ආකාරයේ ක්ෂය රෝගයෙන් රෝගීන් 8856 ක් (පෙර වසරේ 8511 සිට ඉහළට) 4181 ක් (47%) බැක්ටීරියා විද්‍යාත්මකව තහවුරු කර ඇති අතර 2431 (27%) ඊපීටීබී සහ 591 (6.7%) පසුබැසීම් රෝගීන් වේ. රෝගීන්ගෙන් බහුතරයක් බටහිර පළාතේ (40%), බොහෝ වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ (25%) ය. දැනුම් දීමේ අනුපාතයෙන් 3% කට ළමයින් දායක වන බව ද නිරීක්ෂණය කෙරේ.

ශ්‍රීලංකාවේ ක්ෂය රෝගී තත්තවය

 

රූපය 1: දිස්ත්‍රික්ක අනුව  ජනගහනය  100,000 කට ඇති සිදුවීම් – 2018. මූලාශ්‍රය: NPTCCD

කාර්තුමය විශ්ලේෂණය – 2013-2017

 

රූපය 2: කාර්තුමය වශයෙන් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නව ක්ෂය රෝගීන්ගේ සාමාන්‍යය (2013-2017)

2013-2017 සිට ක්ෂය රෝග දත්ත සඳහා කරන ලද කාර්තුමය විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ,

 • පළමු කාර්තුව – රෝගීන් වාර්ථාවීමේ වැඩිම සාමාන්‍යයක්  කොළඹ සඳහා  නිරීක්ෂණය කරනු ලැබිය හැකි අතර, ඉන් පසුව ගම්පහ, මහනුවර, රතන්පුර, ගාල්ල , කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් වේ.
 • දෙවන කාර්තුව – රෝගීන් වාර්ථාවීමේ සාමාන්‍යය කොළඹ නගරයේ ඉහළ  අගයක් ගනු ලබන අතර, ඉන් පසුව ගම්පහ, මහනුවර, රතන්පුර, කුරුණගල, ගල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් දැකිය හැක .
 • තෙවන කාර්තුව – රෝගීන් වාර්ථාවීමේ වැඩිම සාමාන්‍යයක්  කොළඹ සඳහා  නිරීක්ෂණය කරනු ලැබිය හැකි අතර , ඉන් පසුව ගම්පහ, කුරුණෑගල, ගාල්ල, මහනුවර, රතන්පුර යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් වාර්ථා වී ඇත.
 • සතරවන කාර්තුව – එහිදීද, රෝගීන් වර්ථාවීමේ වැඩිම සාමාන්‍යක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් නිරීක්ෂණය කල හැකි අතර, ඉන් පසුව ගම්පහ, මහනුවර, කුරුණෑගල, ගාල්ල, රතන්පුර යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් නිරීක්ෂණය කල හැක.

එතෙක් කොළඹින් වාර්ථා වුනු  ඉහළම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් හතරවන කාර්තුවේදී වාර්තා වී ඇත.

 • සමස්තයක් ලෙස –  කාර්තු හතර පුරාවට කොළඹින්  වාර්ථාවන රෝගීන්ගේ සාමාන්‍යය  ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර, ඉන් පසුව වැඩේම රෝගීන් වාර්ථා වීමේ සාමාන්‍යය  අගයක් ගනු ලබන්නේ  ගම්පහා දිස්ත්‍රික්කය වේ. එසේම කිලිනොච්චි, මන්නාරම, මුලතිව්  පිළිවෙලින් අඩුම අගයක් පෙන්වා ඇත.
 • තෙවන කාර්තුව අනෙකුත් කාර්තු හා සසඳන විට ඉහළ සාමාන්‍යයක් පෙන්නුම් කරනු ලබයි.
 • රෝගීන්ගේ වාර්ථා වීමේ  අවම  සාමාන්‍යයනයක්  දෙවන කාර්තුවේ දී දැකිය හැක.

2013-2017 සිට ජාතික වශයෙන් මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1599-2098 අතර වේ. වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් 2017 හතරවන කාර්තුවේදී නිරීක්ෂණය කල හැකි අතර 2014 දෙවන කාර්තුවේ දී අඩුම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය කර ඇත (රූපය 3).

 

රූපය 3: 2013-2017 සිට ක්ෂය රෝගයේ කාර්තුමය කාල ශ්රේණිය

ක්ෂය රෝගය සඳහා දේශගුණය හා පරිසර දූෂණයෙහි බලපෑම

සමහර ආසියානු රටවල උෂ්ණත්ව විස්තාරයන්ට සමාන්තරව ක්ෂය රෝග දැනුම් දීම නිරීක්ෂණය කර ඇත.

කන්නයන් ක්ෂය රෝග සම්ප්‍රේෂණයට සහ සිද්ධි වලට විවිධාකාරයෙන් බලපායි. උෂ්ණත්වය සහ වර්ෂාපතනය ගෘහස්ථව ගත කරන කාලය, එම නිසා මයිකොබැක්ටීරියම් ක්ෂය රෝගයේ සම්ප්‍රේෂණ හැකියාව තීරණය කරයි. ක්ෂය රෝගය සෞඛ්‍යයට අහිතකර වන විට සෞඛ්‍ය පහසුකම් සඳහා ප්‍රවේශයට වර්ෂාපතනය බාධාවක් විය හැකි අතර, සෘතුමය වශයෙන් පෝෂණය හා පරිවෘත්තීය එම්. ක්ෂය රෝගය ආසාදනය වීමට හේතු විය හැකිය.

චීනයේ බීජිං හි කරන ලද අධ්‍යයනයක දී, ක්ෂය රෝගය ආශ්වාස කළ හැකි අංශු ද්‍රව්‍ය, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් හෝ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය සමඟ සෘණාත්මක ලෙස සම්බන්ධ වී ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. වර්ෂාපතනය, වායුගෝලීය පීඩනය සහ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ක්ෂය රෝගයට අහිතකර ලෙස බලපානුයේ ආශ්වාස කළ හැකි අංශු ද්‍රව්‍ය හා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වක්‍රව අඩු කිරීමෙනි. ඊට වෙනස්ව, සුළං වේගය ක්ෂය රෝගය සමඟ සැලකිය යුතු ධනාත්මක සහසම්බන්ධයක් ඇත. උෂ්ණත්වය සහ සුළං වේගය ක්ෂය රෝගයට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන්නේ ආශ්වාස කළ හැකි අංශු ද්‍රව්‍ය හා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි දියුණු කිරීමෙනි.

දේශගුණය සහ වාතයේ ගුණාත්මකභාවය ක්ෂය රෝගයේ විභව නියාමකයින් වේ. වැඩි දියුණු කරන ලද වාතයේ ගුණාත්මකභාවය බීජිං හි ක්ෂය රෝගය අඩුවීමට දායක වේ. ක්ෂය රෝගය සඳහා දේශගුණික දර්ශකවල බලපෑම ප්‍රධාන වශයෙන් පරිසරය විසින් නියාමනය කරනු ලැබේ.

ක්ෂය රෝගය පාලනය කිරීම සහ පාලනය කිරීම

ක්ෂය රෝග මර්දන හා පපුවේ රෝග සඳහා වූ ජාතික වැඩසටහන (NPTCCD) යනු ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්ෂය රෝගය (ක්ෂය රෝගය) සහ අනෙකුත් ශ්වසන රෝග පාලනය කිරීම හා වැළැක්වීම සඳහා වගකිව යුතු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම සංවිධානයයි. එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පපුවේ සායන, රසායනාගාර, පපුවේ වාට්ටු සහ රෝහල් ජාලයක් හරහා ය. NPTCCD හි කටයුතු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (DGHS) සහ මහජන සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (DDG-PHS) ගේ අධීක්ෂණය හා මග පෙන්වීම යටතේ සිදු කෙරේ. ක්ෂය රෝගයේ මධ්‍යස්ථ බරක් සහ ශ්වසන රෝග වැඩිවීමත් සමඟ ක්ෂය රෝගය සහ ශ්වසන රෝග බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය ගැටළුවක් ලෙස පවතී.

ක්ෂය රෝග මර්දන කටයුතුවල විධිමත් ප්‍රවේශයන් අනුගමනය කිරීම සඳහා මුලින් ක්ෂය රෝග කොමිසම ලෙස නම් කරන ලද එන්පීටීසීඩී 1910 දී පිහිටුවන ලදී. NPTCCD හි අරමුණ වන්නේ පපුවේ රෝග සහ ඒවායේ සෞඛ්‍යමය බලපෑම් පිළිබඳව විවිධ සමාජ මට්ටම්වල දැනුවත් කිරීම ය.

NPTCCD හි ජාතික ප්‍රතිපත්තිය

 • සියලුම ක්ෂය රෝගීන්ගේ දැනුම්දීම
 • ජාතික ප්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව ක්ෂය රෝගයෙන් පෙළෙන සියලුම රෝගීන්ට නොමිලේ ප්‍රතිකාර ලබා දීම.
 • දිස්ත්‍රික් පපුව සම්බන්ධ සායනවල සියලුම ක්ෂය රෝගීන් ලියාපදිංචි කිරීම
 • සියලුම ක්ෂය රෝග රෝගීන්ට නොමිලේ ස්පුටම් අන්වීක්ෂීය සේවා සැපයීම
 • ප්රතිකාර කාලය පුරාම ඩොට්ස් සැපයීම.

 NPTCCD හි අරමුණු

 • ක්ෂය රෝගය හෝ ශ්වසන රෝග ඇති සෑම රෝගියෙකුටම ඵලදායී රෝග විනිශ්චය, ප්‍රතිකාර, සුව කිරීම් සහ පුනරුත්ථාපන සඳහා ප්‍රවේශය ඇති බව සහතික කිරීම.
 • ක්ෂය රෝගය සම්ප්‍රේෂණයට බාධා කිරීම.
 • ඖෂධ ප්රතිරෝධය මතුවීම වැළැක්වීම සඳහා.
 • ක්ෂය රෝගය සහ අනෙකුත් ශ්වසන රෝග නිසා ඇති වන සමාජ හා ආර්ථික හානිය අවම කිරීම.

NPTCCD Website: www.nptccd.info

දිස්ත්‍රික් පපුව සම්බන්ධ සායන 26 ක් සහ දිවයින පුරා පිහිටි බොහෝ අන්වීක්ෂීය මධ්‍යස්ථාන හරහා එන්පීටීසීඩී සිය පාලන කටයුතු සිදු කරයි. දිස්ත්‍රික්ක 26 ක් ක්ෂය රෝග වාට්ටු 13 ක් සහ එක් තෘතියික ක්ෂය රෝග රෝහලක් ඇඳන් 10 කින් යුත් විශේෂිත බහු ඖෂධ ප්‍රතිරෝධී ක්ෂය රෝගය (එම්ඩීආර් ටීබී) වාට්ටුවක් ඇත. ජාතික ක්ෂය රෝග විද්‍යාගාරය යනු සංස්කෘතිය සහ ඩීඑස්ටී හැකියාව සහිත බීඑස්එල් 3 විද්‍යාගාරයකි; සංස්කෘතික හැකියාවන් සහිත අතරමැදි විමර්ශන විද්‍යාගාර හතරක් ඇති අතර රට තුළ Gx යන්ත්‍ර 31 ක් ඇත.

C:\Users\Kailaivasan\Downloads\TB_MicroscopyCentres.jpeg

 

රූපය 4: ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන අන්වීක්ෂීය මධ්‍යස්ථානවල ස්ථාන. මුලාශ්‍රය: NPTCCD.

යොමුව

ක්ෂය රෝග පාලනය හා පපුවේ රෝග සඳහා වූ ජාතික වැඩසටහන, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව. (2018). වාර්ෂික වාර්තාව. Annual-Report-2018-Mail.pdf (health.gov.lk)

zaman කේ. (2010). ක්ෂය රෝගය: ගෝලීය සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්. සෞඛ්‍ය, ජනගහනය සහ පෝෂණය පිළිබඳ ජර්නලය, 28 (2), 111–113. https://doi.org/10.3329/jhpn.v28i2.4879

එන්. නාරන්බත්, පී. නිමදාවා, කේ. ෂොප්ෆර්, එච්. එල්. රයිඩර් (2009). අන්ත මහාද්වීපික දේශගුණයක් සහිත නැගෙනහිර-ආසියානු රටක ක්ෂය රෝගයේ සෘතුමයභාවය. යුරෝපීය ශ්වසන ජර්නලය, 2009.

ෂැං, සී. වයි, සහ ෂැං, ඒ. (2019). දේශගුණය සහ වායු දූෂණය චීනයේ බීජිං හි ක්ෂය රෝගය ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාව වෙනස් කරයි. වසංගතවේදය පිළිබඳ විස්තර, 37, 71-76.

Mase, S. (2019) RGLC Country Support Mission Report, WHO SEARO. https://www.who.int/docs/default-source/searo/tuberculosis/rglc-report-sri-lanka-2019-july.pdf?sfvrsn=6ef508f7_2